Disclaimer

Om gebruik te maken van www.eefjeelise.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Eefje Elise™ streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Eefje Elise™ niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Eefje Elise™ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Eefje Elise™ en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Eefje Elise garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Eefje Elise corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Eefje Elise heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Eefje Elise aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade uit het gebruik van websites van derden.

Website

De inhoud van deze website is geen vervanging voor directe, persoonlijke. professionele medische zorg en/of diagnose. De informatie die op de site eefjeelise.nl wordt vrijgegeven is niet bedoeld om specifieke fysieke of geestelijke gezond, en schoonheidsadviezen te geven, of enig ander advies voor welke persoon dan ook. Wij zijn geen medische professionals of gezondheidsdeskundigen en niets op deze website moet verkeerd worden geïnterpreteerd als iets anders.

Klantenreviews

Getuigenissen (klantenreviews) op eefjeelise.nl zijn niet geverifieerde resultaten die door gebruikers naar ons zijn doorgestuurd en die mogelijk niet overeenkomen met de ervaring van de gemiddelde koper, mogelijk niet van toepassing zijn op de gemiddelde persoon en niet bedoeld zijn om te garanderen dat iemand dezelfde of vergelijkbare resultaten behaalt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in typische resultaten informatie die ons door fabrikanten of andere gerenommeerde derde partijen wordt verstrekt.

Resultaten

De resultaten van onze producten zijn niet tastbaar en niet gemeten in kwantitatieve uitkomsten, effectiviteit of enige andere variabele. Nogmaals, resultaten, indien aanwezig, van het gebruik van onze producten kunnen van persoon tot persoon verschillen. Resultaten zijn atypisch en uw resultaten kunnen verschillen, gelijkenissen worden niet als typische resultaten beschouwd en dergelijke resultaten zijn mogelijk niet haalbaar voor anderen

Gebruik

Neem vóór het in gebruik nemen van al onze producten altijd contact op met een arts of deskundig persoon. Eefje Elise is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten of effecten van onze producten. Resultaten kunnen in geen enkele situatie worden gegarandeerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Eefje Elise zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Eefje Elise daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.